Domov

LG group s.r.o. je spoločnosť, ktorá poskytuje služby skúsených manažérov s jasnou víziou pri poradenstve a priamej podpore Vášho podnikania.

Naša činnosť je založená na piatich základných pilieroch:

• Analýza
• Stratégia
• Implementácia
• Delegovanie
• Podpora

Štandardné analytické a strategické poradenstvo rozširujeme o aktívnu účasť pri riadení a súčinnosť pri následnom udržaní ďalšieho rozvoja podnikania.

Konzultanti LG group majú bohaté skúsenosti s revitalizáciou firiem, zvyšovaním podnikateľskej výkonnosti, s optimalizáciou vnútorných procesov a s implementáciou novej stratégie.

Každá zmena pôsobí na viaceré oblasti riadenia spoločnosti a preto vyžaduje komplexný prístup. V rámci vstupnej analýzy preto identifikujeme možné riziká súvisiace s požadovanou zmenou a navrhujeme konkrétne riešenia.

Cieľový stav je vyjadrený merateľnými ukazovateľmi, ktorých naplnenie garantujeme. Na identifikáciu a odstránenie problémov v spoločnosti aplikujeme osvedčené metódy. Neexperimentujeme, pracujeme efektívne, šetríme Vaše prostriedky a čas.

Výsledkom navrhovaných zmien je výrazne zvýšenie efektivity riadenia spoločnosti, vnútorná stabilita a zlepšenie konkurencieschopnosti na trhu.