Služby

Služby, ktoré vám ponúkame

• Komplexná revitalizácia riadenia spoločnosti

• Právna podpora pred a počas reštrukturalizácie a reorganizácie

• Detailná optimalizácia vnútorných a vonkajších procesov na úrovni jednotlivých úsekov

• Ekonomické a finančné riadenie

• Zavedenie plánovania, kontrolingu a vyhodnotenie hospodárenia

• Daňové a mzdové poradenstvo

• HR poradenstvo

• Obchod a marketing